Op zoek naar europese subsidies voor ondernemers?

 
 
europese subsidies voor ondernemers
Groene ondernemers in Europa Over VHG Branchevereniging VHG voor ondernemers in het groen.
Subsidiewijzer voor groene projecten. Ondernemers in het groen in Europa. Branchevereniging VHG is aangesloten bij drie Europese branchekoepels. Doel hiervan is de gezamenlijke lobby bij de Europese instellingen in Brussel te voeren, kennis uit te wisselen en gezamenlijke projecten op te starten. Wilt u meer over deze Europese koepels weten, klik dan op een de onderstaande links. Subsidiewijzer voor groene projecten. Voor de leden van de VHG is een subsidiewijzer ontwikkeld met Europese subsidies voor groene projecten.
Subsidie zonnepanelen
Europese subsidies New Business.
De Europese Unie steunt ondernemers en ondernemingen via verschillende kaderprogrammas die leningen, waarborgen, durfkapitaal en andere subsidies verstrekken door inbreng van eigen middelen. Voorbeeld: het 8e kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU dekt de periode 2014-2020. Tal van Europese programmas zijn specifiek bedoeld voor kmos.
subsidies verbouwingen
6 Europese subsidies en regelingen voor ondernemers Ikgastarten.
6 Europese subsidies en regelingen voor ondernemers. In bepaalde sectoren kan het lonend zijn om met je bedrijf of kennisinstelling verder te kijken dan alleen de Nederlandse grens. Zeker wanneer je in internationaal verband werkt aan onderzoek of technologische innovaties, kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van de Europese overheid.
Boxsprings
Krijg ik subsidies? Made in Limburg.
De subsidie bedraagt 50% voor het inkopen van extern strategisch advies en/of 50% van de loonkost bij het aanwerven van een strategisch medewerker. Het steunplafond per advies of aanwerving bedraagt 25.000 euro. Per kalenderjaar kan per KMO tot 50.000 euro subsidie worden bekomen. In de Subsidiedatabank vindt u informatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies vindt u hier terug maar ook andere financieringsmogelijkheden en fiscale voordelen zijn in deze databank opgenomen.
zweedse puzzel
Subsidiedatabank en subsidieleidraad voor ondernemers Vlaamse overheid UNIZO.
Home Advies Financiën en belastingen Steunmaatregelen Subsidiedatabank en subsidieleidraad voor ondernemers Vlaamse overheid. Subsidiedatabank en subsidieleidraad voor ondernemers Vlaamse overheid. Subsidieleidraad / subsidiegids. De brochurereeks Subsidieleidraad of Subsideigids voor het bedrijfsleven biedt u per thema een overzicht van de belangrijkste subsidiemaatregelen. De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Via deze subsidiedatabank biedt het Agentschap Innoveren Ondernemen en het Enterprise Europe Network u basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies, maar ook andere steunmogelijkheden zijn in deze databank opgenomen.
lening voor ondernemers
Subsidies voor ondernemers Investeerders.
Zoals internationaal ondernemen of ondernemen in een richting die de Europese Unie stimuleert. Momenteel zijn bijvoorbeeld duurzaamheid en energiebesparing hot en bestaan er zijn er hiervoor specifieke subsidies voor ondernemers. Zie voor meer info over wat de overheid kan betekenen het Agentschap NL.
Subsidiedatabank voor ondernemingen Vlaanderen.be.
In de subsidiedatabank kunt u de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale, de Vlaamse, de federale en de Europese overheid opzoeken. U vindt er alle basisinformatie over subsidies, maar ook over andere steunmogelijkheden, zoals financiering en advies. De brochurereeks Subsidiegidsen voor de ondernemer biedt u per thema een overzicht van de belangrijkste subsidiemaatregelen.
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO Vlaanderen Cultuur.
Financiering en subsidies. U bent hier. Start Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO Vlaanderen. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO Vlaanderen. Het operationeel programma 2014-2020 werd eind december 2014 goedgekeurd door de Europese Commissie. De finale goedkeuring door de Vlaamse Regering en de implementatie van het programma en publicatie van projectoproepen zal de komende maanden verder uitgewerrkt worden.
Waar vind ik startkapitaal als zelfstandige? Incozina.
Op de webpagina van het Agentschap Ondernemen vind je een subsidiedatabank met subsidies én financieringsmaatregelen voor de ondernemer met de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden voor de ondernemers actief in het Vlaamse Gewest. Op deze website vind je heel wat info over subsidies en steunmaatregelen in Brussel.
Subsidies voor ondernemers Gemeente Grobbendonk.
Subsidies voor ondernemers. Op de website van de subsidiedatabank voor de ondernemer www.vlaio.be/subsidiedatabank vind je informatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies zoals de kmo-portefeuille en de ecologiepremie vind je hier terug.
EFRO-project Gemeente Boom.
Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en dringen bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's' terug. Zij ondersteunen acties die bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling en tewerkstellingscreatie, en het realiseren van de objectieven van de Europa 2020 strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.
Europese subsidies Stad Brugge.
Home Bestuur beleid Europese subsidies. Stad Brugge probeert zo veel mogelijk Europese subsidies binnen te halen voor het realiseren van projecten. Hiertoe werd de Europese cel opgericht. De Europese cel wil de stadsdiensten samen brengen rond een projectidee of voorstel dat kans maakt op Europese subsidies.

Contacteer ons